Přivítaly ji netrpělivé dotazy manžela Viktora a její 6letá dcera Vanda, která po celodenních dobrodružstvích nadšeně předváděla své roztrhané tričko. Byl to další den v nekonečném koloběhu starostí... Prvních sedm let Juliina života bylo šťastných. Vyrůstala v milující rodině až do předčasné smrti své matky. O čtyři měsíce později se otec narychlo oženil s Jaroslavou, jako důvod uvedl svou neschopnost zvládnout a vychovávat dítě sám. Jaroslava se k Julii nejprve chovala dobře, ale teplo zmizelo, když nevlastní matka porodila své dítě.

Rozrušená žena / Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

S Julii se v jejím vlastním domě začalo zacházet jako s cizinkou. Julia se brzy stala starší sestrou dvou bratrů. Ráda se o ně starala, ale tato radost byla omezena přísným plněním domácích povinností. Ve 12 letech byla Julia zodpovědná za praní, úklid, vaření a doprovod svých bratrů do školky. Její nevlastní matka kritizovala její plány na pokračování ve vzdělávání, což vedlo k hádce, která skončila odhodlaným odchodem Julie do hlavního města. Navzdory obtížným okolnostem byla Julia přijata na univerzitu, kde kombinovala studium s prací na částečný úvazek.

Rozrušená žena / Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

Později Julia přešla na distanční vzdělávání a začala pracovat jako účetní. Tam potkala Viktora. A až po zásnubách Julia zjistila, že Viktor je rozvedený otec. Jejich manželství narušila Viktorova panovačná matka, jeho neschopnost udržet si práci a časté návštěvy Viktorova syna. Julia nadále plnila roli hlavního živitele a vychovatele v rodině. Ale nakonec ji to omrzelo. Přestala dělat domácí práce pro Viktorovou matku, nechala se ostříhat a koupila si nové boty, což vedlo k vážným neshodám. Juliina práce utrpěla kvůli rodinným potížím, ale její šéfová Hana jí nabídla radu a pomoc.

Rozrušená žena / Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

Julia opustila Viktora a přestěhovala se do pokoje v ubytovně, v důsledku toho získala povýšení a mohla si koupit svůj vlastní byt. Hanin syn se do Julii zamiloval a dva roky ji pronásledoval, dokud nakonec jeho návrh nepřijala. Jejich rodině se k velké radosti Hany narodilo další dítě. O několik let později ji Juliin otec požádal o pomoc, když Jaroslava onemocněla. Navzdory své minulé zášti Julia souhlasila s pomocí a dala tak najevo, že ji to potěšilo a vzdala se své bolestné minulosti. Nyní je z ní šťastná žena, v jejímž srdci není místo pro zášť.

Rozrušená žena / Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

PŘIPOMÍNÁME: VIKTOR SE ROZZLOBIL, KDYŽ SE DOZVĚDĚL, ŽE JE JEDOU NAVŠTÍVIT PŘÍBUZNÍ JEHO ŽENY. VŽDYŤ DOBŘE CHÁPAL, JAK TO SKONČÍ

PSALI JSME: "I PŘES ZÁŠŤ VŮČI VLASTNÍ MATCE JSEM JÍ NADÁLE POMÁHALA S PENĚZI A JÍDLEM. KDYŽ JSEM ALE ZJISTILA, KOMU TATO PODPORA SMĚŘUJE, URAZILA JSEM SE"