Lední medvídě si poprvé hraje se svou maminkou na sněhu

Malé bílé medvídě se narodilo úplně bezpomocné.

První měsíc svého života strávil se svou maminkou, až nenahromadil sily.

Zatím není možné určit pohlaví mláděte, a proto ho ještě nepojmenovali.

Jen se ale podívejte, jak zábavně si toto mládě hraje se svou maminkou na sněhu.