Tu údalost nedávno natočili v Portlandu.

Žena jela do práce a byla šokovaná tím, co potkala během cesty.

Zrovna uprostřed silnice ona spatřila nejpravější rvačku koal.

Co si mezi sebou tato zvířata nerozdělila - není vidět. Avšak úroveň vzteku se určoval tím, že zvířata se kutálely ve šarvátce a nevšímala si ani aut, která se doslovně nosila kolem.

Žena cítila vysokou úroveň agrese a snažila se odtrhnout koaly od sebe. Nehledě ale na roztomilý vzhled, malí medvídci vůbec nejsou laskaví, zvláště, když se to týká bitky v malém Tokiu.

Pamatujíc o tom, že tati milá stvoření mají moc ostré zuby a drapy, žena nevzala je rukama, snažila je ale odtrhnout hadrem. Avšak….

Koala ve rvačce a hrozná a nelítostná. Nevšímala si jakýchkoliv pokusů zachránit její vlastní život. Končila to, co rozdělala a brzy se ženě povedlo přemluvit je, že nejsou na zápasišti…

Sledujte video, sdělujte kamarádům!