Všichni jsme různí a unikátní, a proto máme vlastní pohled na každou životní situaci. Náš způsob myšlení často předvádí základní rysy povahy. Vyberte muže na obrázku, který se podle vás chová nerozumně. Tato hádanka nmá správnou nebo chybnou odpoved´, a proto si nedělejte starosti.

Zřejmě, že v tomto hlavolamu ten, kdo nejblíže sedí ke kmenu stroma (šlověk číslo 3), sedi na nejnebezpečnějším místě. Na rozdíl od člověka číslo 3, člověk číslo 1 a člověk číslo 4 se nacházejí nejdále od kmenu stromu. Tak oni mají nejnebezpečnější polohu.

Kdo však činí nejhloupěji?

Člověk číslo 1 a 4

Zatímco člověk číslo 4 cítí napětí,když řeže strom, člověk číslo 1 vypadá klidně a nechape, že za chvíli spadne. Pokud věříte, že nejhloupější je člověk číslo 1, důvěřujete jen faktům a logice. Tady také patří lidé, kteří si vybrali číslo 4, vždyť ten člověk chce spáchat sebevraždu.

Máte racionální rozum.

Člověk číslo 2 nebo 3

Tito lidé se snaží způsobit škodu jiným, ale nejprve udělají hůř sobě, protože budou potrestaní za spáchaný čin.

Pokud si vybíráte muže číslo 2 nebo 3, spíš podporujete vysoké morální standardy a víru v to, že tradiční instituce a tradiční ideje mají nejlepší výsledky, než nové objevy a perspektivy.

Jakého člověka si vybrali vy?