O několik let později se dospělý vlk vrátil, ale tentokrát nebyl sám.

Příběh v lese

Syn lesníka Petr šel se svým otcem lesem. Neobával se hluchého a tajemného místa, bylo to pro přirozené prostředí, protože celé své dětství prožil v přírodě. Tady byly jeho hry, zde se naučil rozlišovat rostliny, staral se o zvířata a ptáky.

Toho dne Petr uslyšel žalostné zavrčení a okamžitě se vrhla na záchranu. Ukázalo se, že do pasti spadlo malé vlče. Získat vyděšené vlče nebylo snadné a otcovské pokyny se hodily. Petr vzal vlče a odnesl ho domů, protože potřeboval vyléčit rány.

Nový kamarád

Divoké zvíře žilo v domě lesníka několik měsíců. Rodiče pomohli chlapci postarat se o vlče. Petr se velmi spoutal se zachráněným kamarádem. Jednoho dne se však vlče vrátilo do přírody, kde byl jeho skutečný domov. Pro Petra bylo to moc smutný. Často přemýšlel o tom, jak tam byl v hlubokém lese.

Nečekané setkaní

Po 3 letech byly jenom vzpomínky, jak Petr zahranil vlče. Petr často procházel lesem, ale toho dne ani nepomyslel na svého starého kamaráda. Ten však mezi houštinami viděl dospělého vlka. Okamžitě v něm poznal malého vlče. Ale tentokrát nebyl vlk sám. Vedle něj byly malé vlčí, jeho dětí.

Ukázalo se, že stejný vlk, který kdysi zachránil Petr, byl zraněn a on potřeboval pomoc. Proto spěchal do lesnického domu, kde věděl, že nebude mít problémy. Následovali ho vlci. Lesníkovi se bohužel nepodařilo pěstovaného vlka znovu zachránit. Ale mláďata zůstala pod ochranou Petra a jeho rodiny.

Populární zprávy teď

Pečené vepřové s rýží "v jednom hrnci". Dobrou chuť

"Můj manžel se nestará o rodinu, ale pouze o svou matku. To, že vychováváme dítě, pro něj není důležité"

Snacha se ke mně chová jako ke špiónovi: "A proč to chcete vědět“

 “Nyní pochopíš, co je „štěstí“ rodičovství, a budeš přesvědčen, že děti nepotřebujeme”

Zobrazit více