Před 3 měsíci, v září, ten starší voják měl srdeční záchvat. Když se ocitl v nemocnici, nemohl se starat o své dva psy a proto musel je odevzdat do útulku na nějaký čas. Bohužel zdraví seniora bylo moc podlomeným, a tak jeho mazlíčci museli čekat dlouho.

Samozřejmě, podle pravidel útulku, hezouní-psi měli už být dávno osvojení. Navíc, za udržování zvířat starší pan zadlužil zřízení hodně peněz.

Jen pracovníci útulku byli opravdu hodnými lidmi. Rozhodli se podle svých sil bojovat s pravidly, aby se zastali seniora!

Když se muž dokonce uzdravil a přišel, aby zabral své mazlíčky, byl hotov ke všemu. Avšak strachy bývalého vojáka byly nepodloženými.

Jeho psi jako vždycky čekali na svého milovaného majitele nikam s enedali. Rozrušený senior sahl po peněžence, ale pracovníci útulku zaradovali ho ještě jednou skvělou zprávou.

Nelhostejná mládež nejen sebrala peníze a zaplatila účtenky staršího pána, ale i nakoupila pro psy hodně dárků. Ani tvrdá vojenská výchova nepomohla a muž nezdržel slzy.

Dělejte dobro, kamarádi!

Malá sova chytila se do lepidlové pastí: „potřebovala nutnou lidskou pomoc“

“Duševní okamžik”: Žena vešla do útulku, aby si vybrala psa