Ale jsou vždy připraveni přehodnotit svůj postoj vůči milovanému člověku. Nejprve však musí zvíře proniknout důvěrou.

Jak víte, kočky potřebují osobní prostor. Ne každý majitel zvířete může tolerovat takové životní podmínky ve stejném domě, takže milovníci koček jsou obvykle klidní a trpěliví jedinci.

Kočky mají tendenci se vyhýbat lidem, kteří voní jako alkohol, ocet, jiná domácí zvířata nebo silný parfém. Navíc nemají rádi hlasité zvuky a náhlé pohyby. Vytrvalost a aktivní gesta jsou zvířaty vnímána jako hrozba. Kočky proto důvěřují lidem s klidným chováním a stejným chováním a povahou jako oni sami.

Mimochodem, kočky také nemají rádi nadměrnou péči. Pokud chce váš mazlíček odejít do důchodu a odpočívat sám, je lepší ho neobtěžovat obsedantní náklonností. Je důležité, aby majitel respektoval osobní prostor svého mazlíčka.

Navzdory zvláštnostem charakteru však kočky vždy oceňují lásku a péči, kterou jim majitel dává. Určitě si pamatují osobu, která jim poskytuje jídlo a vytváří jim pohodlné životní podmínky.

Chcete-li získat srdce kočky, musíte dodržovat tato důležitá pravidla:

  • nedělat to, co si může svéhlavé zvíře pomýlit s projevem agresivity, například dívat se přímo do očí, probudit kočku a chytit ji za ruce proti své vůli, mávat kolem ní rukama a také provádět další činnosti, které jí mohou způsobit fyzické nebo psychické nepohodlí;
  • v žádném případě byste neměli narušit špatnou náladu kočky nebo projevovat agresi vůči ní, jinak by si pomstychtivé zvíře pamatovalo na přestupek pachatele dlouho;
  • v přítomnosti zvířete se snažte chovat co nejklidněji, nemluvit vysokými tóny a nekřičet;
    chovejte se ke kočce s respektem a netahejte za ocas.

Zdroj: mimimetr.me

Zdroj foto: mimimetr.me